Εισιτήρια

Τα γεω­γραφικά όρια των γραμμών του ΚΤΕΛ διαι­ρούνται σε δύο ζώνες: στην Α’ ζώνη που καλύπτει την πόλη του Ηρακλείου σε μία ακτίνα 5 χλμ. και στη Β’ ζώνη που περιλαμβάνει τα προάστια, δηλαδή από τα 5 χλμ. και μετά, πλην κάποιων χωριών. Στην Α’ ζώνη τα δρο­μολόγια πραγματοποιούνται με συχνότητα 5 λεπτών, ενώ στη Β’ η συχνότητα κυμαίνεται από 5-10 λεπτά.

Αγορά Εισιτηρίου

Πακέτα Προσφορών

Οδηγίες Έκδοσης & Επαναφόρτισης Έξυπνων Εισιτηρίων – Καρτών

Είδη Εισιτηρίων

Α' ΖΩΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1,20 € 2,00€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ 0,70 € 1,00€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 5,00€ 5,00€
24 ΩΡΩΝ 6,00€ 6,00€
Β' ΖΩΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1,60 € 2,50€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ 0,90 € 1,50€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 5,00€ 5,00€
24 ΩΡΩΝ 6,00€ 6,00€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Α’ & Β’ Ζώνης
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 24 ΩΡΩΝ 6.00 €
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 3 ΗΜΕΡΩΝ 15.00 €
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 7 ΗΜΕΡΩΝ 30.00 €
Τα εισιτήρια χρονικής διάρκειας έχουν δικαίωμα μετακίνησης προς όλες της ζώνες, απεριόριστες διαδρομές, ενεργοποιείτε κατά την επικύρωση του και η λήξη του είναι την ίδια ώρα μετά το πέρας της χρονικής του διάρκειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές (επαναφορτίζει), Σκέψου έξυπνα,σκέψου οικολογικά!!!

Κάρτα 30 Ημερών

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ Α' & Β' ΖΩΝΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ 65,00€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 45,00€

Χάρτης Ορίων Α’ & Β’ Ζώνης