Οι κάρτες ΑΜΕΑ ισχύουν έως 31/3/23,

Από 01/04/2023 όσα δελτία δεν έχουν ανανεωθεί οι κάτοχοι τους είναι υπόχρεοι εισιτήριου.

Η ανανέωση των καρτών μπορεί να γίνει έως 31/10/2023,

Το δελτίο χορηγείται με διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31/03/2023.

Από της 31/3/2023 δεν έχουν δικαίωμα μετακίνησης οι αθεώρητες κάρτες,

έχουν ΜΟΝΟ δικαίωμα ανανέωσης.